Members

   

The State School of Higher Education in Chełm
Pocztowa 54 St.
22-100 Chełm

Phone: 82 565 88 95
Fax 82 565 88 94
kanclerz@pwsz.chelm.pl
www.pwsz.chelm.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie