Członkowie

Dane kontaktowe

 

Instytut Lotnictwa
al. Krakowska 110/114
02-256 Warszawa

Tel. 22 846 00 11
Fax 22 846 44 321
www.ilot.edu.pl

Instytut Lotnictwa

INFORMACJE O FIRMIE:

Instytut Lotnictwa jest jednostką naukowo - badawczą I kategorii i globalnym ośrodkiem tworzącym nowe technologie dla gospodarki kraju, parterów z Unii Europejskiej oraz klientów i parterów strategicznych największych światowych koncernów lotniczych takich jak: General Electric, Airbus, Pratt & Whitney itp. Kadrę Instytutu stanowi dynamiczna grupa wysoko wykwalifikowanych naukowców, inżynierów i techników posiadających stosowne doświadczenie w zakresie prowadzenia badań.

Działalność

  • Tworzenie nowych technologii w multidyscyplinarnych, zintegrowanych międzynarodowych konsorcjach
  • Prace naukowo - badawcze w zakresie konstrukcji lotniczych i nowych technologii w dziedzinach pokrewnych, włączając technologie kosmiczne