Członkowie

Dane kontaktowe

 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej
ul. Duchnicka 3
01-796 Warszawa

Tel. 22 560 26 00
Fax 22 663 43 32
e-mail: info@imp.edu.pl
www.imp.edu.pl

Instytut Mechaniki Precyzyjnej

INFORMACJE O FIRMIE:

Instytut Mechaniki Precyzyjnej to jeden z najstarszych i najbardziej znanych Instytutów w Polsce. Jest placówką badawczo - rozwojową, która zajmuje się metodami uszlachetniania wyrobów metalowych poprzez zwiększenie ich odporności korozyjnej oraz podwyższenie właściwości mechanicznych, szczególnie wytrzymałości zmęczeniowej i odporności na zużycie w procesie tarcia.

Działalność

  • Prowadzenie prac naukowych i technicznych, których celem jest opracowanie nowych technologii
  • Prowadzenie prac usługowych i wdrożeniowych