Członkowie

Dane kontaktowe

 

FPUH "KRIS-BUD" Krzysztof Śnieżek
Jasienica Rosielna 269B
36-220 Jasienica Rosielna

Tel. 13 43 06 757
e-mail: biuro@kris-bud.pl
www.kris-bud.pl


INFORMACJE O FIRMIE:

„Kris-Bud” zadebiutował na runku budowlanym w 2001 r. Do głównego obszaru aktywności należą: prace budowlane, drogowe, mostowe, utrzymanie dróg, budowa parkingów wielkopowierzchniowych, budowa oraz przebudowa nawierzchni lotniskowych (miejsca postojowe oraz drogi dojazdowe) z materiałów odpornych na działanie m.in. paliwa lotniczego. Zakres działalności firmy obejmuje również realizację budowli wielkogabarytowych o konstrukcji żelbetowej na terenie zastrzeżonym lotniska, boisk (w tym tzw. „Orlików”), budowę kanalizacji i jej utrzymanie.

Współpraca na różnorodnych rynkach, m.in. na rynku usług lotniczych pozwoliła na nabycie wiedzy odnośnie szerokiej gamy potrzeb tego segmentu usług. Ponieważ jest to rynek wymagający, nie tolerujący niedostatecznej jakości wykonywanych prac jak i dostarczanych towarów, pozwoliło to firmie na zatrudnienie i wykształcenie personelu pracowniczego, który na dzień dzisiejszy stanowi dobrą i wysokokwalifikowaną kadrę o bardzo szerokiej wiedzy i umiejętnościach. Ten stan rzeczy potwierdza fakt uczestniczenia firmy w wykonawstwie i dostawach Podestów Obsługowych statków powietrznych, budowie Lotniczych Rękawów Pasażerskich, budowie i instalacji windy pasażerskiej dla obsługi osób niepełnosprawnych w strefie zastrzeżonej.

Działalność

  • Realizacja prac budowlanych jako generalny wykonawca oraz podwykonawca
  • Realizacja, budowa urządzeń i budowli w technologii stalowej
  • Realizacja przedsięwzięć budowlanych w konstrukcji tradycyjnej oraz wielkogabarytowej
  • Dostawy materiałów i usług dla sektora remontowego w branży remontów, adaptacji, realizacji budów i prac wykończeniowych
  • Szeroko pojęte usługi budowlane, transportowe, dostawcze
  • Realizacja dostaw i usług budowlanych, konstrukcyjnych dla sektora lotniczego
  • Budowa urządzeń sanitarnych
  • Handel materiałami budowlanymi oraz kopalinami energetycznymi