Członkowie

Dane kontaktowe

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
ul. Pocztowa 54
22-100 Chełm

Tel. 82 565 88 95
Fax 82 565 88 94
kanclerz@pwsz.chelm.pl
www.pwsz.chelm.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

INFORMACJE O FIRMIE:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie swoją działalność rozpoczęła z dniem 1 września 2001 roku. Mając aspiracje do stania się areną wymiany dorobku naukowego i obszarem prezentacji wyników badań, PWSZ oprócz edukacji organizuje konferencje naukowe, seminaria naukowe i wykłady otwarte. Działalność Uczelni znalazła  pozytywny oddźwięk w środowisku lokalnym, które zaczęło postrzegać PWSZ w Chełmie jako inicjatora naukowego i kulturalnego rozwoju regionu. Osiągnięcie tej pozycji nie byłoby łatwe bez skompletowania znakomitej kadry naukowej, której dorobek znajduje uznanie w kraju i za granicą.

 

Działalność

  • Edukacja
  • Organizacja konferencji naukowych, seminariów, wykładów otwartych