Członkowie

Dane kontaktowe:

Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej

Koordynator:

Stowarzyszenie Podkarpacka Ekoenergetyka

ul. Pigonia 8

35-959 Rzeszów

Tel.  17 872 14 34

Fax  17 785 23 93

biuro@klasteroze.org

www.energia.rzeszow.pl

 

Informacje o klastrze:

Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej ma na celu stworzenie silnej i jednolitej reprezentacji interesów przedsiębiorców, inwestorów, jednostek badawczo-rozwojowych i innych podmiotów działających na rzecz rozwoju ekoenergetyki opartej na odnawialnych źródłach energii. Klaster skupia przedsiębiorców, rzeszowskie uczelnie, jednostki otoczenia biznesu oraz administracji.

 

Działalność:

  • Tworzenie sieci współpracy przedstawicieli rzeszowskich uczelni, jednostek otoczenia biznesu, administracji oraz przedsiębiorców z branży odnawialnych źródeł energii.
  •  Stymulowanie rozwoju nowych technologii i zaplecza analityczno-badawczego.
  • Kreowanie innowacyjnych produktów i rozwiązań.
  • Wspieranie działań związanych ze zrównoważonym wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w oparciu o potencjał województwa podkarpackiego.
  • Opracowanie wspólnych produktów bazujących na innowacyjnych rozwiązaniach wypracowanych przy udziale jednostek B+R i uczelni partnerskich.