Członkowie

Dane kontaktowe

 

Polskie Stowarzyszenie Motoszybowcowe
im. Antoniego Kocjana

ul. Ustrzycka 1
61-324 Poznań

e-mail: tmg@motoszybowce.pl
www.motoszybowce.pl

INFORMACJE O FIRMIE:

Stowarzyszenie wspierające rozwój lotnictwa amatorskiego i produkcję rodzimych konstrukcji latających, w tym motoszybowców.

Działalność

  • Współpraca z organizacjami projektującymi, produkcyjnymi, uczelniami, organizacjami obsługi technicznej statków powietrznych i organizacjami szkolenia technicznego
  • Inicjowanie działań organizacyjnych utworzenia Parku Transferu Technologii Lotniczych w aglomeracji poznańskiej
  • Udział w targach turystycznych, wystawach i pokazach lotniczych w celu propagowania idei turystyki motoszybowcowej