Członkowie

Dane kontaktowe

 

PPUH VACUMA Wacław Andrzej Skibiński
ul. Dr F. i Z. Tokarskich 40
38-460 Jedlicze

Tel/Fax 13 43 52 251
Kom. 603 781 935
e-mail: info@vacuma.pl; Andrzej.skibinski@vp.pl
www.vacuma.pl

Instytut Mechaniki Precyzyjnej

INFORMACJE O FIRMIE:

Początki historii firmy sięgają 1988r. – uruchomiono wówczas Zakład Rzemieślniczy Wacław Andrzej Skibiński. Z biegiem czasu, poszerzając doświadczenie oraz realizując głównie projekty techniczno-inżynierskie Vacuma wyspecjalizowała się w świadczeniu usług na potrzeby obsługi zakładów przemysłowych i lotniczych. W ramach struktur firmy powstała również komórka pełniąca rolę ośrodka badawczo-rozwojowego, której celem jest opracowanie rodziny bezzałogowych statków latających o niskiej masie startowej o innowacyjnym charakterze, z zastosowaniem m.in. najnowszych technik, materiałów oraz rozwiązań o charakterze hybrydowym.

Działalność

  • systemowa konserwacja lotniczych obiektów przemysłowych
  • prace związane z inżynierią ochrony środowiska w lotniczych obiektach przemysłowych
  • transport odkuwek i lotniczych wyrobów gotowych oraz substancji i preparatów chemicznych na potrzeby lotnictwa
  • współudział w kształceniu i uczestnictwo w praktycznym przyuczeniu do zawodu młodych grup badawczych w obszarze stosowanej techniki lotniczej przy realizacji projektów o charakterze regionalnym