Członkowie

Dane kontaktowe:

Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej

ul. Wołoska 141

02-507 Warszawa

Tel. 22 849 99 29

Fax. 22 234 85 14

wim@inmat.pw.edu.pl

www.inmat.pw.edu.pl

 

Informacje o firmie:

Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej jest jednym z czołowych ośrodków naukowo-badawczych w dziedzinie nauki o materiałach i inżynierii materiałowej w Polsce. Według oceny parametrycznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wydział jest jednostką najwyższej I kategorii i zajmuje pierwsze miejsce w rankingu jednostek prowadzących badania w obszarze chemii i mechaniki materiałów.

Wydział posiada pełne uprawnienia akademickie. Prowadzi przewody doktorskie i habilitacyjne dla własnej kadry oraz kadry innych ośrodków krajowych i zagranicznych.

Pracownicy oraz doktoranci Wydziału są zaangażowani w prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych. Wydział uczestniczy także w realizacji projektów badawczych zamawianych oraz celowych.

 

Działalność:

  • Edukacja, prowadzenie przewodów doktorskich i habilitacyjnych.
  • Prowadzenie prac naukowo - badawczych.