Ekologiczne, pneumatyczne systemy napędowe w lotnictwie ultralekkim

W okresie od 01.01.2011 r. do 30.09.2013 r. Stowarzyszenie B-4 realizowało projekt dla Podkarpackiego Powiązania Kooperacyjnego „Ekologiczne, pneumatyczne systemy napędowe w lotnictwie ultralekkim”.  

Źródła finansowania: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet V Dyfuzja innowacji, Działanie 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym
Dla kogo: przedsiębiorstwa działające w ramach Podkarpackiego Powiązania Kooperacyjnego
Cel projektu:  wsparcie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw działających w porozumieniu (klastrze), w branży lotniczej, okołolotniczej i powiązań między nimi, poprzez: zakup infrastruktury badawczo-rozwojowej i przemysłowej wraz z niezbędnym parkiem maszynowym, budowę hali do celów badawczo-rozwojowych i przemysłowych, wzmocnienie powiązań między tymi przedsiębiorstwami a sferą nauki.

Kwota dofinansowania:  9 911 600,00  zł

 

Rezultaty: 

W ramach projektu wybudowano halę do celów badawczo-rozwojowych i przemysłowych wraz z pomieszczeniami socjalno-biurowymi oraz dokonano zakupu infrastruktury badawczo-rozwojowej i przemysłowej wraz z niezbędnym parkiem maszynowym. Zostały opracowane i zostaną wdrożone do produkcji i sprzedaży produkty z zakresu przemysłu lotniczego, umożliwiające wzrost konkurencyjności w branży lotniczej zarówno członkom Podkarpackiego Powiązania Kooperacyjnego, którego koordynatorem jest Stowarzyszenie B-4, jak również przedsiębiorstwom pozostającym poza PPK, ale działającym w branży lotniczej w województwie podkarpackim.

 

Produkty wytworzone w ramach projektu to:

 • silniki pneumatyczne o roboczym oznaczeniu pneo;
 • motoszybowiec z pneumatycznym silnikiem pneo;
 • pojazd lotniskowy do transportu i tankowania motoszybowców;
 • ekologiczne systemy zasilania pneo;
 • system doładowywania pneo w trakcie lotu;
 • zbiorniki na sprężone powietrze.

 

Osiągnięte rezultaty to m. in.:

 • 21 przedsiębiorstw zaangażowanych w realizację projektu;
 • 14 wdrożonych technologii;
 • 3 zarejestrowane wzory przemysłowe (wspólnotowe)- silnik PNEO, pojazd lotniskowy, motoszybowiec;
 • 107 produktów i półproduktów wytworzonych w ramach projektu;
 • zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych za ponad 9 mln PLN.

KONTAKT

Stowarzyszenie B4
ul. Zagłoby 7B,
35-304 Rzeszów
Monika Dąbska
tel. (+48) 693 106 049,
e-mail: mdabska@b4.org.pl
Piotr Piątek
tel. (+48)693 596 033,
e-mail: klaster@b4.org.pl

CZŁONKOWIE

/files/member/logopl1.jpg /files/member/laf-rp.png /files/member/il.jpg /files/member/imp.png /files/member/psm.jpg /files/member/bielsko.png /files/member/stowarzyszenie_lotnictwa_eksperymentalnego.png /files/member/ekolot_1.png /files/member/logo_elserwis.png /files/member/logo_kb.jpg /files/member/prz.jpg /files/member/pwsz_1.jpg /files/member/pwsz_ch_1.png /files/member/pleczari.png /files/member/eko-karpaty.png /files/member/verner-motor.png /files/member/nicom.png /files/member/feb.png /files/member/netrix_1.png /files/member/ /files/member/turbonaprawa1.jpg /files/member/n-i.jpg /files/member/tomek-logo3.gif /files/member/logo_03.jpg /files/member/dioxid.png /files/member/komel.png /files/member/eba.jpg /files/member/pemor.png /files/member/ /files/member/pneo.jpg /files/member/mj.jpg /files/member/wydzial_materialowy.jpg /files/member/vacuma.png /files/member/logo.jpg /files/member/ /files/member/haif.png /files/member/ /files/member/3x3.png